Automobilový průmysl

reference automobilový průmysl případové studie automobilový průmysl

Automobilový průmysl
ATS pracovala na řadě projektů v automobilovém průmyslu. Níže uvádíme některé z nich.

ATS Česká republika

741 01 Nový Jičín
+420 556 720 942, +420 776 890 998
440 01 Louny
+420 776 794 123
779 00 Olomouc
+420 775 590 807
Kontakty

Více ...

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace
Dodávka poloautomatizované chytré výrobní linky pro výrobu 62 různých variant výrobků, používaných u 4 různých koncových zákazníků. Součástí zadání bylo omezit důsledky potíží spojených s požadavky koncových zákazníků na zvyšování komplexností výrobků a jejich variability. Dalším cílem bylo omezit dopady fluktuace operátorů ve výrobě a zajistit, aby správně interpretovaná výrobní data ve srozumitelné formě byla dostupná všem potřebným zaměstnancům. >>>

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.

Výrobní informační systém MES pro výrobu bezpečných airbagů.
Visteon v Berlíně vyrábí přístrojové desky pro automobilku Ford. Přístrojové desky jsou vybaveny neviditelným krytem airbagů. Tyto kryty musí fungovat bezchybně, dojde-li k aktivaci airbagů. Aby Visteon mohl sledovat výrobní procesy, detekovat chyby a zabránit expedici vadných výrobků k zákazníkovi, implementoval zde špičkový výrobní informační systém (MES). >>>

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení

Sběr a zpracování dat z testovacích zařízení
Zákazník požadoval sběr dat z testovacích zařízení, která jsou součástí výrobního procesu, a to v reálném čase, s generováním statistik dle připravených šablon a s možností tvorby uživatelsky definovaných reportů z libovolného počítače bez nutnosti instalace licencovaného softwaru. >>>

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze

Vizualizace a zpracování výrobních dat, správa databáze
Zákazník požadoval aplikaci zajišťující vizualizaci výrobních dat uložených v již existující databázi, s možností uživatelského přizpůsobení hlavní obrazovky. Zákazník dále požadoval do aplikace integrovat uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze. >>>

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze

Sběr, vizualizace a zpracování dat z testovacího zařízení, kontrola sledu výrobního procesu, správa databáze
Zákazník požadoval při zahájení testování výrobku kontrolovat, zda výrobek prošel předchozím pracovištěm s výsledkem OK. Zákazník dále požadoval sběr dat z testování, jejich okamžité zobrazení, možnost exportu dat do textových souborů, tvorbu grafů a jejich ukládání do obrázkových souborů a uživatelsky příjemný nástroj pro správu databáze. >>>

Automatizovaná výrobní linka pro nástřik polotovarů pneumatik lakem

Automatizovaná výrobní linka pro nástřik polotovarů pneumatik lakem
Zákazník požadoval automatizaci stávajícího ručního procesu, tj. zvážení výrobku a nástřik výrobku lakem zvenčí i zevnitř. Podmínkou byla univerzálnost – nové zařízení musí být schopné vážit a lakovat všechny výrobky z portfolia, lakování musí navíc probíhat při konstantní teplotě a vlhkosti. >>>

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky

Implementace systému traceability do stávající výrobní linky
Zákazník požadoval sběr dat ze všech zařízení ve výrobním procesu (montážní zařízení, testy těsnosti a funkční testy, kalibrační zařízení, balící zařízení, stanoviště oprav, atd.), jejich ukládání, zpracování v reálném čase a vyhodnocení na posledním výrobním zařízení – ověření jedinečnosti kódu výrobku, ověření sledu výrobního procesu a výsledků výrobních operací na jednotlivých stanovištích. Dalšími požadavky byly zobrazení výrobní historie a vad na stanovišti oprav a možnost zobrazení a filtrace dat. >>>

Zařízení in-line laserového značení

Zařízení in-line laserového značení
Pro použití nejen ve výrobě SMT. Se základní verzí softwaru pracuje zařízení v režimu 2D, neboli v režimu značení plochy kolmé k ose čočky. Upgradem softwaru na verzi 3D je zařízení schopné značit libovolné 3D plochy definované programem bez nutnosti pohybu značící hlavy (značení šikmých, kónických nebo kulových ploch), či pohybu výrobku (značení válcových ploch v radiálním směru). >>>

Newsletter

Přihlásit se k odběru ATS newsletteru.

Zeptejte se nás